Fönster


Vanliga frågor om fönster

Ska U-värde vara högt eller lågt?

U-värdet visar hur mycket värme ett fönster släpper igenom. Ju lägre U-värde, desto bättre isolering. Gamla 2-glasfönster har till exempel ett U-värde på runt 3,0. Sätter du in ett modernt energiglas kan du hamna på låga 1,1 i U-värde. Då har du sparat mer än 60 procent av den värme som passerade genom dina gamla fönster.

Varför uppstår kondens på energifönster?

Kondens på energifönstrets utsida beror på att glaskassetten isolerar så effektivt att rumsvärmen inte når ut till det yttersta glaset som blir kallt. När luftfuktigheten är hög kondenseras fukten på fönstret. Kondens bildas i regel under kalla klara nätter och försvinner oftast under morgontimmarna.

Kondens på fönstrets utsida kan förekomma på välisolerade fönster i utsatta lägen där luftfuktigheten är hög.

Vad är bröstning?

Bröstning kallas den nedre delen av en fönsterdörr, dvs. den del som är nedanom fönstret. Måttangivelsen för en fönsterdörr med bröstning anges i decimeter, där sista siffran anger fönstrets bröstning. Ett fönster som har måttet 9x21/13 har bröstningshöjd 13 dm.

Hur mäter jag vilken storlek jag ska ha?

Du mäter öppningen i väggen för att avgöra vilken storlek det är du ska beställa.

Se hur du mäter ditt fönster här.

Vad betyder måttet 10x12? Hur ska jag läsa det?

De mått som anges är modulmått, vilket anger dimensionerna på hålet i väggen (bredd x höjd). Modulmåttet skrivs i jämna decimeter. Ett hål som är 1000 x 1200 mm har modulmåttet 10 x 12.

Varför kondens på fönstrets insida?

Invändig kondens beror oftast på bristande cirkulation. Några orsaker kan vara: gardiner, fönsterbrädor eller annat som hindrar cirkulation intill fönstret.

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden