Stormgaranti ingår
- för ett tryggt köp!

Våra växthus står stabilt, även i hårt väder. Detta är vi säkra på efter att år efter år levererat växthus till tusentals kunder över hela Sverige. Vi säljer växthus som vi själv designat, konstruerat och tillverkat. Du hittar även noga utvalda växthus från ledande tillverkare i Europa med många års erfarenhet i branschen. Vi väljer att endast sätta växthus med högsta kvalitet på marknaden!

Vi är så säkra på kvalitén att vi ger dig som kund 6 års stormgaranti på alla växthus ur serierna Växa, Oas, Juliana, Linnea och Dahlia. Stormgarantin innebär att om du får skador på ditt växthus, direkt orsakade av vindar upp till 32,6 m/s (övre gränsen för storm), så ersätter vi de delar på ditt växthus som tagit skada. Du ska känna dig trygg när du köper ett växthus från oss.

Se våra stormsäkra växthus

växthus i höstmiljö


VILLKOR

Normal aktsamhet krävs. Dörrar och fönster måste hållas stängda samt vara säkrade med till exempel ett buntband. Växthuset måste även vara förankrat i marken på ett korrekt sätt och det ska vara placerat på en plats där det kan stå så skyddat som möjligt från vind. Regelbunden kontroll av detaljer som t.ex. tätningslister, glasningsfjädrar och sprickor i glasrutor är en förutsättning för att garantin ska gälla. Råd gällande skötsel och underhåll finns på vår hemsida samt i manualen. Saknar du någon information ska vår kundtjänst eller fackman kontaktas. Monteringen av växthuset ska vara gjord enligt anvisningen. Glömska innebär att aktsamhetskravet inte är uppfyllt.

  • Ditt kvitto gäller som garantibevis för köp gjorda efter 2023-12-18.
  • Stormgarantin täcker inte indirekta skador som till exempel om ett annat föremål blåser in i växthuset och orsakar skador. Den täcker inte heller indirekta skador som t.ex. att delar från ditt växthus blåser in i annat föremål och orsakar skada på detta.
  • Stormgarantin ersätter skadade delar, på ditt växthus, orsakade av vindar upp till 32,6 m/s, med nya delar. Arbetskostnad eller andra förenliga kostnader i samband med byte av skadade delar ersätts inte.
  • Stormgarantin gäller endast privatpersoner, och dig som står som köpare till växthuset. Gäller från inköpsdatum på kvittot och 6 år framåt.
  • Stormgarantin gäller inte för skador som inte påverkar växthusets funktionalitet.
  • I de sällsynta fall där växthuset och dess delar inte längre går att beställa från vår leverantör, t.ex. för att det har utgått och/eller inte tillverkas längre, kommer Skånska Byggvaror inte längre vara ersättningsskyldig.
  • Leveranstiden på ersättningsdelar kan variera. Skånska Byggvaror kan inte garantera en viss leveranstid utan denna styrs helt efter de möjligheter som våra leverantörer har.

VID SKADA

Maila support@skanskabyggvaror.se, döp mailet till ”Stormgaranti”. Bifoga kopia på originalkvittot, bilder på skadan inklusive bilder på omgivning samt en beskrivning av händelseförloppet. Datum för skadan ska anges. Anmälan ska göras snarast möjligt efter inträffad skada, dock senast inom 30 dagar.


Ange postnummer för att få riktade erbjudanden