Vanliga frågor om uterum


Innehåll

Se alla uterum →

Vad är U-värde?

U-värde är den beräknade isolerförmågan i ett material. Ju lägre u-värde något har desto bättre isoleringsförmåga.

Vad är säkerhetsglas?

Säkerhetsglas är ett härdat glas som är standard i alla våra uterumspartier. Det är omkring fem gånger starkare än vanligt glas. Om ett säkerhetsglas spricker blir det många små bitar som inte är vassa, till skillnad från vanligt glas som spricker i större skärvor.

Vilken taklutning ska man ha på sitt uterum?

Vi rekommenderar en lutning på 1:10, dvs 10 cm per meter.

Kan jag få specialmått på stommen till mitt uterum?

Då våra stommar till uterum är förkapade och anpassade till  både uterumspartier och tak är det inte möjligt. Det finns dock ett antal okapade stommar som är möjliga att anpassa till viss del. Se våra okapade stommar.

Varför ska jag välja en grundbehandlad stomme?

Stommen till uterummet bör alltid grund- och täckbehandlas för att skydda mot röta, svamp och insekter. Hos oss kan du välja på en stomme som enbart är grundbehandlad/impregnerad och en som är både grundimpregnerad och grundmålad. När du väljer en behandlad stomme sparar du både din värdefulla energi och uterummet blir snabbare färdigt.

Grundbehandlad/impregnerad

Här får stommen en vattenbaserad grundbehandling med impregnerande egenskaper. Detta skyddar mot röta, svamp och insekter.

Grundbehandlingen sker genom att de olika delarna doppas i en tank med impregneringsmedel. Uterumsstommen behöver sedan grund- och täckmålas inom 3-6 månader från leverans med en vattenbaserad färg. Stommen kan med andra ord täckmålas efter montering.

Använd kvistlack för att motverka kådblödning.

Grundbehandling + vit grundmålad

För utvalda stommar erbjuder vi vit grundmålning som gör att täckfärgen fäster bättre. Stommen till ditt uterum är då grundbehandlad och därefter spraymålad med vit färg (RAL 9016), en vattenbaserad akrylfärg med halvmatt finish. Allt du behöver göra är att täckmåla stommen efter montering.

För ett fullgott skydd ska toppstrykningen göras inom 3-6 månader från leverans.

Följ alltid färgleverantörens anvisningar.

Hur ser jag att min uterumsstomme är grundbehandlad?

Står det "White" så är det alltid behandlad stomme du fått till ditt uterum. Bipackad finns ett dokument om din grundbehandling.

Kan man gå på kanalplasttaket?

Nej, man ska inte gå direkt på kanalplastskivan. Vid montering eller underhåll, lägg en planka/skiva över takbalkarna för att bära upp kroppsvikten.

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden