Starta sommaren först av alla. Påbörja ditt projekt nu och bli klar innan sommaren. SE AKTUELLA KAMPANJER

Plint eller platta - vilken grund ska jag välja?

En bra grund är en förutsättning för ditt nya husbygge. Då vill du självklart ta rätt beslut och som håller över tid. Valet av husgrund är också ett val av miljöavtryck - både på kort och lång sikt. Det är inte lätt att alltid göra rätt och hållbara val men här reder vi ut begreppen.

En bra grund är en viktig förutsättning för att ditt nya hus ska bli så bra som du vill. Det finns många varianter men två av de vanligaste är plintgrund och platta på mark.

Plintgrund

Med plintgrund gräver du ned plintar på frostfritt djup för att sedan en bit över marknivå lägga reglar på plintarna. Isoleringen lägger du mellan reglarna efter att du byggt en botten. Plintarna kan bestå av betong som antingen gjuts på plats eller färdiga från fabrik som grävs ner.

Plintgrund är ett bra val om du tänker bygga på en ojämn mark och som hanterar nivåskillnaderna på ett bra sätt. Dessutom kommer huset upp en bit som ger dig en bättre utsikt från huset. Det är också enkelt att komma åt exempelvis rörinstallationer från kryputrymmet. Det gör att framtida ombyggnader eller renoveringar underlättas. Läs mer om du du monterar ett golvbjälklag på din plintgrund >

Platta på mark

En gjuten betongplatta på mark är en av de vanligaste grundläggningstyperna för moderna hus. Plattan är vanligen runt 10 cm tjock och ihopgjuten med förstärkningsbalkar av armerad betong längs kanter och under bärande byggnadsdelar. Som isolering neråt läggs cellplast under betongen och under denna ett kapillärbrytande bärlager av stenmaterial. Läs mer om hur du gjuter en platta >

En miljövänligare platta

Ytterligare en miljövänligare variant av betongplattan är att kombinera lättbalkar med skivor av cellglas. Lättbalkarna i metall håller samman cellglasskivor, som har både bärande och isolerande egenskaper och lämpar sig väl till husgrunder. En variant på samma tema är att istället för metall använda trä till grundkonstruktionen och sedan lägga ett lager av massivt trä ovan cellglasskivorna. Det finns även grundläggningstekniker där den bärande trägrunden görs med massivt trä. Den liknar betongplattan men där betongen bytts ut mot trä.

Klara Modulgrund - smart, miljövänligare alternativ till platta på mark

Denna patenterade modulgrund är ett överlägset alternativ för nästan alla tillfällen då du vill anlägga en grund för komplementbyggnader och småhus. Perfekt för dig som planerar att göra monteringen själv! Det massiva trä som används i Klaragrunden ger upphov till 90 % mindre koldioxidutsläpp än den cement som används för en gjuten platta på mark. Modulerna är också demonterbara och beståndsdelarna kan återbrukas. Mer info om Klaragrunden >

Håll fukten borta

Oavsett vilken grundläggning du väljer är det viktigt att förebygga så att inte vatten kommer på fel ställen. Platsen du ska bygga ditt hus på ska vara väldränerad - antingen naturligt eller att du skapar förutsättningar för en god dränering. Detta görs genom att ta bort matjord, som binder fukt, och ersätta med stenmaterial i lämpliga fraktioner. Du behöver leda bort vatten från huset via exempelvis dräneringsrör. Även om du har en väldränerad plats som ska grundläggas så kommer du alltid att få viss fukt via vattenånga som stiger upp genom marken. Men om konstruktionen är korrekt utförd blir detta inget problem.

Inspiration & stöd

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden