Just nu erbjuder vi delbetalning till 0 % ränta i upp till 36 månader. Läs mer

ATT BYTA OCH MONTERA YTTERDÖRR

Man behöver inte vara utbildad snickare för att byta och montera sin nya ytterdörr. Vi brukar säga att det räcker att man är intresserad och normalhändig. En hemmafixare helt enkelt.

Med hjälp av våra monteringsanvisningar kan du enkelt följa steg för steg hur du ska gå tillväga för att montera din nya ytterdörr, men här nedan vill vi ge dig lite tips innan.

Förberedelser inför bytet av ytterdörren och noggrann planering innan underlättar som alltid arbetet.

Till alla ytterdörrar

Innan du byter ytterdörr - mät först

Innan du köper och byter din dörr - mät hur stor dörr du har idag.

Kontrollera att du väljer rätt modulmått.

Börja med att mäta dörrhålet där dörren, karmen och 10-50 mm ställplats ska rymmas. Detta mått anger vi i decimeter, exempelvis 9x21 vilket alltså betyder 900x2100 mm.

Ta reda på om dörren ska vara höger- eller vänsterhängd. Kliv ut, och titta på din dörr från utsidan. Sitter gångjärnen på dörrens högra sida är dörren högerhängd, och tvärtom.

Välj handtag & beslag

Välj vilket dörrhandtag och beslag du vill ha till din ytterdörr. Detta ingår inte då de flesta kunder vill göra ett individuellt val.

Kontrollera innan montering av ytterdörr

Kontrollera alltid ytterdörren innan du börjar montera.

Skydda din nya ytterdörr

Montera din dörr under någon form av skyddande entrétak eller skärmtak, då förlänger du dörrens livslängd.

Byta och montera ytterdörr
en enkel steg för steg GUIDE


Bild till Fönstermätning på verktyg som behövs

Montera ytterdörr - det här behöver du

  • Häftpistol
  • Häftklammer
  • T-nyckel
  • Måttband
  • Vattenpass
Bild till steg 1

Byta ytterdörr - Steg 1

En dörr med modulmått 10 x 21 är anpassad för ett dörrhål som är 100 cm brett och 210 cm högt.

Bild till steg 2

Steg 2 - dörrkarmens bredd och höjdmått

Karmens breddmått är 15 mm mindre än dörrhålet, och höjdmåttet är 30 mm mindre än dörrhålet. Det ger utrymme för drevisolering. En 10 x 21 dörr är alltså 98,5 x 207 cm.

Bild till steg 3

Steg 3 - vänster eller högerhängd

När du ska byta ytterdörr vill du se till att den öppnas åt det håll du önskar. En ytterdörr kan vara höger- eller vänsterhängd. Om man står utanför huset och öppnar dörren mot sig, har en vänsterhängd dörr gångjärnen till vänster.

Bild till steg 4

Steg 4 - mät innan du monterar ytterdörren

Inför montering av ytterdörren, mät höjden på dörrhålet och justera vid behov med mellanlägg av board eller virke, så att tröskeln hamnar på rätt höjd.

Bild till steg 5

Steg 5 - fram med vattenpasset

Väg av mellanlägget med hjälp av ett vattenpass.

Bild till steg 6

Steg 6 - lyft ur dörrbladet innan montering

Lyft ur dörrbladet innan du påbörjar montering av ytterdörren.

Bild till steg 7

Steg 7 - sätt dörrkarmen på plats

Stifta drevisolering på tröskelstyckets undersida, och sätt karmen på plats. Monteringen av ytterdörren är igång!

Bild till steg 8

Steg 8 - fixera ytterdörren

Fixera ytterdörren med hjälp av plastkilar, mellan karmsidor och dörrhål. Du kan justera tjockleken på kilningen genom att skjuta ihop eller dra isär kilarna. Sätt kilarna i över och underkant av karmsidorna så att karmen inte bågnar på mitten.

Bild till steg 9

Steg 9 - kontrollera med vattenpass

Kontrollera att karmen står i våg och lod, med hjälp av ett vattenpass. Ett viktigt steg i monteringen av din nya ytterdörr!

Bild till steg 10

Steg 10 - räta hörn

Använd två spetsade lister för att mäta mellan innerhörnen i karmen. Om diagonalerna är exakt lika långa, är alla hörn 90 grader. Hörnen måste vara räta för att ytterdörren lätt ska kunna öppnas och sluta tätt när den stängs.

Bild till steg 11

Steg 11 - montera dörrkarm

Karmsidorna är förborrade för karmskruv. Montera dörrkarmen genom att skruva fast den på gångjärnssidan i det övre och undre hålet.

Bild till steg 12

Steg 12 - Montera dörrkarm

Karmskruven dras 15-20 mm in i karmen, för att du senare ska kunna täcka hålen med plastlock. Dra in karmskruven försiktigt så att träet inte flisar sig.

Bild till steg 13

Steg 13 - montera dörrkarm

Fäst karmen på den motsatta sidan på samma sätt.

Bild till steg 14

Steg 14 - montera dörrkarm

Skruva i de mellersta karmskruvarna, och ta bort plastkilarna.

Bild till steg 15

Steg 15 - kontrollera

Kontrollera att karmen står i våg och lod, och att diagonalerna är lika långa.

Bild till steg 16

Steg 16 - mät

Mät breddmåttet med en måttband mellan karmsidorna, för att kontrollera att karmen inte bågnar på mitten.

Bild till steg 17

Steg 17 - justera karmsidorna vid behov

Om du behöver justera karmsidorna; vänd på karmskruvsnyckeln och skruva karmskruvens hylsa in eller ut.

Bild till steg 18

Steg 18 - stödskruvar

I slutblecket sitter oftast två stödskruvar. Skruva in dem så att skruvskallarna sitter stumt mot den intilliggande väggregeln. Det gör att karmen inte sviktar vid inbrottsförsök. Dessutom fungerar dörrens lås bättre.

Bild till steg 19

Steg 19 - montera dörrbladet

Häng i dörrbladet.

Bild till steg 20

Steg 20 - kontrollera karm och dörrblad

Kontrollera att springan mellan karm och dörrblad är lika stor runt om och att dörrbladet ligger an jämnt mot karmen.

Bild till steg 21

Steg 21 - justera dörrbladet

När du monterat din ytterdörr kan du justera dörrbladet i höjdled med hjälp av gångjärnens lodräta justerskruv. Lyft bort täckbrickan och skruva justerskruven in eller ut med en insexnyckel. Justera alla gångjärnen till samma nivå.

Bild till steg 22

Steg 22 - justera dörrbladet

Justera dörrbladet i sidled med hjälp av gångjärnens vågräta justerskruv. Lossa gångjärnsskruvarna för att kunna skruva justerskruvarna in eller ut. Dra fast gångjärnsskruvarna när du har justerat dörrbladet.

Bild till steg 23

Steg 23 - täck skruvhålen

När du monterat ytterdörren, täcker du skruvhålen med plastlock.

Bild till steg 24

Steg 24 - justera

Justera läppen i dörrens slutbleck för att dörren ska ligga an väl mot karmen. Rätt stängningstryck och täthet krävs för att dörren ska nå full isolerförmåga och för att den ska vara lätt att stänga.

Bild till steg 25

Steg 25 - drevisolering

Tryck in drevisolering mellan karm och vägg med en vinkelhake eller tumstock. Tryck in remsorna av mineralullsisolering försiktigt, eftersom den tappar isolerförmåga om man pressar för hårt.

Bild till steg 26

Steg 26 - dreva

Dreva både från in och -utsida när du monterar ytterdörren.

Bild till steg 27

Steg 27 - luftspalt

Säkerställ att det blir en luftspalt på 2-3 cm på utsidan.

Bild till steg 28

Steg 28 - undvik värmeläckage

Vid nybyggnation eller renovering där konstruktionen ångspärras med åldersbeständig plast, ska plasten fästas ut på dörrkarmen. För att undvika värmeläckage och risk för fuktskador, måste plasten sluta tätt mot karmen. Täta därför skarvar och hörn med åldersbeständig tejp i samband med montering av ytterdörren.

Bild till steg 29

Steg 29 - smygbeklädnad

Smygbeklädnaden täcker sedan plasten.

Bild till steg 30

Steg 26 - täta

Om ytterväggen saknar åldersbeständig plast, ska ytterdörren tätas med bottningslist och mjukfog vid montering.

Bild till steg 31

Steg 31 - dörrhandtag och dörrlås

Montera dörrlås och dörrhandtag.

Bild till steg 32

Steg 32 - foder

Nu närmar sig montering av ytterdörren sitt slut. Sätt foder och spika eventuell lockläkt direkt efter dörrmonteringen för att skydda fasaden mot regn.

Bild till steg 33

Steg 33 - utefog

Trappan sitter på plats, stryk utefog i spåret för tröskelbleck och tryck in blecket.

Bild till steg 34

Steg 34 - fäst

Fäst med bleckspik eller skruv.

Bild till steg 35

Steg 35 - insidan

Sista steget i att montera ytterdörren. Sätt smygbeklädnad och foder på insidan och täck springan mellan tröskel och golv med kvartsstav eller metallist.

Efter montering av ytterdörr - löpande underhåll

Underhåll av ytterdörren
Alla ytterdörrar kräver ett visst underhåll. Det är viktigt att du följer de enkla monterings- och skötselanvisningar som du alltid får med din ytterdörr.
Om du underhåller din dörr förlänger du dess livslängd. Se över dörr, tröskel, karm, beslag och gångjärn varje år.

Skötsel
Målade dörrar rengör du enkelt med allmänt förekommande rengöringsmedel som t.ex. diskmedel.
Använd inte medel som kan repa ytan. Fukta alltid ytan nerifrån och upp, men rengör alltid uppifrån och ner. Då slipper du ränder.
Eftertorka.
Behandla gärna din dörr någon eller ett par gånger om året med vårt dörrvax.
Smörj lås och gångjärn vid behov.

Målningsråd
Ytorna som ska målas måste vara torra och rena. Viktigt att behandla ändträ flödigt. Behandla med grundolja.
För att erhålla bästa resultat behandlas ytorna med det avsedda färgsystemet så snart grundoljan torkat.
Synliga kvistar på karm behandlas med shellack eller djupgrund.
Grunda sedan ytorna med en grundfärg som du förtunnar med grundoljan.
Dörren skall därefter övermålas 2 gånger med en oljebaserad färg för utomhusbruk. Vänta inte längre tid än 14 dagar mellan strykningarna.


Ange postnummer för att få riktade erbjudanden