Montera golvbjälklag i hus

Om du bygger nytt eller renoverar är det troligt att du stöter på- eller väljer att bygga ett golvbjälklag av trä. Fördelen med ett träbjälklag är att utförandet enbart kräver enkla verktyg till skillnad från om du ska gjuta ett betongbjälklag. Dessutom är det enklare att modifiera ett träbjälklag om du i framtiden vill dra nya installationer, som till exempel avloppsrör till en gästtoalett.

Innan du börjar

Ett golvbjälklag utgör den bärande delen av golvet du går på inomhus och bär upp laster från inner- och ytterväggar som vidare överförs till plintar eller grundsocklar. Om du har en byggnad, eller tänker bygga en, är träbjälklaget den vanligaste varianten om grunden är en plint- eller krypgrund

Hur väljer jag regeldimension?

Vid dimensionering av träreglarna som ska användas behöver du ta hänsyn till både laster och isoleringstjocklek, eftersom virkets bredd också avgör vilken tjocklek isoleringen kan ha. För ett träbjälklag till en bostad med normala belastningar är 45x220 mm reglar (hållfasthetsklass C24 eller högre) den mest använda dimensionen. Centrumavståndet ska vara 600 mm och spännvidden bör inte överstiga 3000 mm vid två upplagspunkter. Spännvidden kan ökas till 8000 mm om tre upplag används.

Vid kortare spännvidder, som ofta förekommer i exempelvis friggebodar, kan 45x170 mm eller 45x145 mm reglar användas, om du känner att standarden inte behöver vara i samma nivå som en permanentbostad. En bra sak att tänka på när du väljer regeldimension är att prisskillnaden mellan olika isolerings- och regeldimensioner är väldigt liten.

Extra grundstöd

Kom ihåg att bärande innerväggar, eldstäder, våtrum och andra höga punkt- och linjelaster måste beaktas oavsett dimensionering av reglarna i golvbjälklaget. I praktiken sker detta genom att ha extra grundstöd under eldstäder och bärande innerväggar samt tätare centrumavstånd i våtrum.

Tänk hållbart

När det kommer till golvbjälklag så är det lätt att hållbarhetstankarna går mot just hur stor belastning bjälklaget tål och det är givetvis viktigt. Lika viktigt är dock att tänka på hur det kommer att behålla sin funktion över tid och då gäller det att konstruktionen i sig är rätt byggd. Planerar du för ändringar som kräver extra stödpunkter eller tätare avstånd mellan reglarna, är det bra att förbereda för detta redan från start. Se också till att du skyddar bjälklaget underifrån mot exempelvis fukt eller skadedjur, framförallt om det är ett bjälklag över ett kryputrymme.

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet montera golvbjälklag i hus.

 • Steg 1

  Avlägsna allt organiskt material på plintarna eller grundmurarna med en borste.

 • Steg 2

  Mät grundens kort- och långsida med ett måttband och kapa totalt fyra 45x220 mm reglar till uppmätta mått. Det är viktigt att båda reglarna till kortsidorna respektive långsidorna blir lika långa för att hörnen senare ska bli 90 grader. Använd gärna en kap- och gersåg för att få raka snitt.

 • Steg 3

  Häfta syllisolering med galvaniserad klammer längs de kapade reglarna. Placera ut reglarna med syllisoleringen riktad nedåt mot grundsockeln. Fixera skarvarna i hörnen med 100x200 mm hålplattor som skruvas med 4,8x40 mm rostfri ankarskruv.

 • Steg 4

  Kapa totalt fyra 45x220 mm reglar till samma mått som syllens kort- och långsidor. Dessa reglar kommer att fungera som kantbjälkar och placeras ståendes på syllen. Använd gärna en kap- och gersåg för att få raka snitt.

 • Steg 5

  Placera reglarna ståendes på den liggande syllen kant i kant med syllens ytterkant. Skruva ihop hörnen med två 5,0x100 mm skruv i varje hörn.

 • Steg 6

  Skråskruva den stående regeln in i den liggande syllen med 5,0x100 mm skruv. Skruva med 60 cm centrumavstånd.

 • Steg 7

  Kryssmät diagonalt mellan reglarnas hörn. Om samma mått avläses vid båda mätningarna är bjälklagets fyra hörn 90 grader. Finjustera eventuellt genom att knacka försiktigt med en slägga.

 • Steg 8

  Använd en borrhammare med 8 mm borr och borra genom syllen och ner i grundmuren med ett centrumavstånd på 60 cm. Spika därefter i 8x110 mm expanderspik med en hammare.

 • Steg 9

  Markera ett 60 cm centrumavstånd på reglarna vid båda sidorna. Rita ett streck med en vinkelhake och penna så att reglarna blir raka när de monteras. Mät och kapa de mellanliggande reglarna och fäst med två 5,0x100 mm skruv i varje ände.

 • Steg 10

  Om grunden är av plintvariant bortser du från den liggande syllen och monterar kantbjälkarna direkt mot plintarna. Syllisoleringen fästs med galvaniserade klammer direkt på kantbjälkarnas undersida vid de ställen kantbjälkarna är i kontakt med plintarna.

 • Steg 11

  För att fästa de mellanliggande reglarna används balkskor om dessa inte får stöd från grunden. Fäst balkskorna i varje ände av regeln med 4,8x40 mm ankarskruv. Om det går trögt att få ned regeln i balkskon kan du knacka med en hammare.

 • Steg 12

  Om tre eller fler upplag används placeras de mellanliggande upplagen/bärlinorna under golvbjälkarna så ett kryssmönster bildas. Skruva gärna ihop två stycken 45x220 mm reglar med 5,0x80 mm skruv för att bilda en stabilare 90x220 mm regel. Fixera kryssmötena med gaffelankare och ankarskruv.

Inspiration & stöd

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden