Starta sommaren först av alla. Påbörja ditt projekt nu och bli klar innan sommaren. SE AKTUELLA KAMPANJER

Stöd


Här hittar du stöd som hjälper dig när det är dags för att börja planera uterum.  För visst kan det kännas som det är mycket att tänka på och det är såklart viktigt att det blir rätt och inte minst på det sätt som du önskar! Vi finns givetvis här som ytterligare stöd både före, under och efter ditt uterumsköp.

Tillbaka Uterumsguiden P-märkning Bygglov Placering Mark och grund Golv och tak U-värde Glastakstomme mått Karmalternativ

Uterumsguiden


Det absolut enklaste och roligaste sättet att se ditt drömuterum växa fram!

  • Steg 1 - välj säsong
  • Steg 2 - välj modell
  • Steg 3 - välj storlek
  • Steg 4 - välj design

Nu är det bara att beställa och skrida till verket! Naturligtvis hjälper våra rådgivare dig om du vill justera någon detalj.

Till uterumsguiden

P-märkning


 

P-märkt - Utmärkt kvalitet för din skull

Nu har vi lanserat P-märkt vilket garanterar dig hög kvalitet.
Märkningen innebär att produkten har genomgått noggranna kvalitetskontroller utförda av en oberoende part.

Läs mer

BygglovBe om lov - kontakta byggnadsnämden

När ritningarna är klara är det dags att lämna in ansökan till kommunens byggnadsnämd. Bygglovsblanketter finns hos byggnadsnämnden och brukar också kunna hämtas på kommunens hemsida. Anvisningar om hur ansökan fylls i följer vanligtvis med.

Om du vill ha mer allmän information om vilka byggnationer som kräver bygglov rekommenderar vi Boverkets broschyr "Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?". Denna kan beställas eller laddas ner från Boverkets hemsida - klicka här
Det viktigaste är ändå att du kontaktar byggnadskontoret i din egen kommun. Det kan finnas särskilda bestämmelser för just det område där du bor. Bestämmelser som kanske ger lättnader i bygglovsplikten, eller innebär strängare krav.

Skissa

Ett uterum som glasas in i anslutning till ett bostadshus kräver alltid bygglov om det är större än 15 m2. För att få ett bygglov behöver du upprätta en situationsplan och en sektionsritning Ibland krävs även brandritningar och markbeskrivningar. Kontakta alltid din kommun före du börjar skissa, det kan finnas speciella planer för området där du bor. Detta kan kommunen svara på och hjälpa till med.

Fristående uterum som understiger 15 m2 får byggas utan bygglov. (Även om du inte behöver söka bygglov, finns det ändå andra krav i plan och bygglagen som måste vara uppfyllda, exempelvis bygganmälan)
Kontakta kommunens byggnadskontor för att få information om vad som gäller i din kommun och vilka ritningar om vad som gäller i din kommun, och vilka ritningar som måste ingå i en ansökan.

De här ritningarna brukar behövas:

- Fasadritningar från de väderstreck där utrymmet syns
- Situationsplan med utrymmet inritat på tomten
- Planritning

Utgå från de husritningar som redan finns och rita in uterummet på dessa. 


Snözoner

Det är mycket viktigt att alla byggnationer dimensioneras i enlighet med gällande regler, Boverkets konstruktionsregler, BKR 5. Viktiga parametrar som bestämmer dimensioneringen av uterummet är bland annat rummets djup och största partibredd.

Snözonskartan är något förenklad, men ger ändå en fingervisning om vilka snözoner som gäller i olika områden. Vill du veta mer exakt, ta kontakt med våra säljare, eller se här.

Placering av ditt uterum


Gryningsljus eller solnedgång?
- Välj väderstreck och placering på ditt uterum

Första steget på väg mot ditt nya uterum blir att välja placering. Du behöver tänka igenom frågor som:

 - Vill du ha morgonsol eller kvällssol?
 - Är söderläge för varmt, eller precis det du är ute efter för att kunna gå ut tidigt på våren?

Fundera helt enkelt igenom hur mycket ljus och sol du vill ha i ditt uterum.

Hur ser trädgården ut?
Det är också viktigt att tänka på hur trädgården ser ut. Det kanske finns träd som kommer att skugga det nya rummet, medan andra träd ger precis det insysnskydd du vill ha. Se dig omkring i din trädgård, både från insidan och utsidan.

Husritning
Börja sedan med att göra några kopior på dina husritningar. På dem kan du skissa var och hur du vill ha uterummet. Hur stort ska det vara? Vårt tips är att inte bygga för litet - ett uterum blir snabbt ett av husets mest uppskattade rum. Du vill ha plats för växter, möbler, barnkalas, midsommarfirandet, förvaring....

Tänk igenom hur du vill lägga uterummet i anslutning till huset. Det kan vara bra att lägga det i anslutning till vardagsrum eller kök. Men tänk på att parallellt inte alltid är det bästa. Trots att uterummet mest består av glas tar det en del ljus. Dessutom kan du förlora känslan av direkt kontakt med trädgården. Om uterummets tak är plant kan det också lätt bli mörkt när vintersnön lägger sig ovanpå. Det går ju faktiskt att bygga uterummet ut från huset.

Ett alternativ är ju också att bygga ett helt fristående uterum, på en annan plats i trädgården. Den stora charmen med uterum är att det inte finns några standardlösningar. Du skapar själv ditt eget unika uterum.

Snabba checklistan:
 - Hur mycket sol?
 - Hur ser trädgården ut?
 - Husritningar?


  
 

Mark och grund


Uterum som står stabilt i alla lägen

En bra grund är en av de viktigaste förutsättningarna för att ditt nya rum ska bli så bra som du vill. Det finns en rad alternativ när det gäller grund till uterum. De vanligaste är:

  1. Träbjälklag på nedgrävda plintar
  2. Murad eller gjuten stödmur med träbjälklag
  3. Gjuten platta på markVilket alternativ du väljer hänger samman med hur det färdiga uterummet ska se ut och hur det ska användas. Till ett enkelt sommarrum kan det räcka med bjälklag på plintar. Ska du skapa en vinterträdgård kanske en gjuten platta fungerar bäst. Alla dessa grunder kan isoleras på olika sätt. Fuktspärren är alltid viktig mot marken för att minimera kondensproblem, särskilt på våren då värmen äntligen kommer.

En annan faktor som påverkar valet är hur högt det färdiga golvet ska ligga. Ska det vara i markhöjd? Upphöjt? I så fall hur mycket? Här får tomtens och husets utseende avgöra.

Tänk på att om du väljer plint eller stödmur måste du gräva ner till frostfritt djup. Väljer du platta på mark finns det färdiga system för isolerade grunder. Isoleringen fungerar då även som gjutform. Se våra grundpaket (som även är färdiga för golvvärme), här

Tänk också på att grunden måste vara både stadig och rak. En bra grund för att dina skjutdörrspartier går lika lätt att öppna och stänga många år framöver. Det är också en förutsättning för att ditt fortsatta arbete med att bygga ditt uterum kommer att fungera som det ska. Ett bra underarbete är alltså mycket viktig - var noggrann.

En vinterträdgård med gjuten platta och golvvärme är ett mer avancerat projekt. Känn noga efter vilka kunskaper du själv besitter, och vilka moment du behöver proffshjälp med.

Moment som ingår om du gjuter din grund

1. Gräv ur grunden
Tänk på att du måste gräva ner till frostfritt djup. Är marken hård kan det vara ett tungt jobb, fundera på om det kan vara läge att hyra en minigrävare.

2. Fyll upp
Lägg en fiberduk och fyll sedan på med dränerande material (makadam/singel/grovt grus).

3. Gjutform
Du kan göra en gjutform på olika sätt. Den kan muras med betongblock (av någon med murarkunskap), tänk då på att du måste putsa blocken efter murning för att få en snygg yta. Du kan också välja att skapa din gjutform med virke. Men det allra enklaste är att köpa ett färdigt system för isolerad grund, då används isoleringen som din gjutform. Se våra grundpaket (som även är färdiga för golvvärme), här

4. Armeringsjärn
Placera ut armeringsjärnen. Var noga med placeringen. Vattenburen golvvärme och vissa typer av elvärme ska monteras nu. Tänk på att man vid golvvärme rekommenderar 200 mm markisolering.

5. Dags att gjuta
Du kan välja att beställa färdigblandad betong, vilket vi rekommenderar, eller hyra en blandare och blanda själv. Jämna ut betongen. Låt plattan härda några dagar. Ska du lägga ett innegolv måste du vänta minst tre månader eftersom det innan dess finns för mycket fukt i plattan. Bli inte orolig om du får imma på glaspartierna den första tiden, det är fukten i plattan. Detta är helt normalt och det försvinner sedan.

Golv och tak


Hårt eller mjukt - golvet i ditt uterum ger rummet karaktär

Få saker påverkar intrycket så mycket som golvet i ett rum.
Stram klinker med golvvärme eller enkel trätrall ger rummet helt olika karaktär - och olika funktion.

Valet av golv i ditt uterum måste göras på ett tidigt stadium, eftersom det påverkar hur grunden byggs.
Tänk på att välja ett material som passsar i uterum. Det måste tåla stora temperaturskillnader och olika nivåer av luftfuktighet.

I enklare uterum är någon form av trägolv vanligast. Förutom tryckimpregnerat virke finns det både värmebehandlat trä och olika exklusiva träslag som fungerar för utebruk. Här finns många varianter för dig som vill ge rummet en speciell karaktär.

Om uterummet ska användas som vinterträdgård brukar klinkergolv med golvvärme vara ett bra val.
Tänk i så fall på att grunden måste isoleras. Se också till att välja klinker som tål belastningen i ett uterum.

Om du har en gjuten betonggrund kan golvet också bestå av slipad betong. Antingen rå som den är eller målad med golvfärg.

Vindskydd eller vintervarmt - vad ska taket på ditt uterum klara?

Våra kanalplasttak är extremt slagtåliga och dessutom väldigt lätta att hantera och bearbeta. De kombinerar en utmärkt isolerande förmåga med ett behagligt ljusinsläpp. Det finns fyra tjocklekar att välja på. Du väljer dimension efter hur länge på året du vill använda ditt uterum.

•   För sommarrummet – 10 mm med isolervärde 2,4, uppbyggd i 5-skikt med 7 mm kanalbredd

•   Förläng sommaren! – 16 mm med isolervärde 1,7, uppbyggt i 7-skikt med 12 mm kanalbredd

•   Vår och höst – 32 mm med isolervärde 1,0, uppbyggt i 10-skikt med 16 mm kanalbredd

•   Vinterträdgård – 50 mm med isolervärde 0,8, uppbyggd i 10-skikt med 16 mm kanalbredd

 

Om du väljer 16 mm Comfort eller 32 mm Comfort får du ett kanalplasttak med ett ytskikt som reflekterar bort upp till 30 procent av värmeinstrålningen. Välj Comfort om du vill stänger ute värmen men släppa in det härliga ljuset!

  
 

U-värde


Värmeförlusten anges i U-värde. U-värdet är ett mått på hur bra isoleringen är. Ju lägre U-värde desto bättre isolering! Du hittar U-märkta produkter i vårt uterumssortiment men begreppet används även för att visa hur välisolerade våra fönster, fasadpartier, dörrar och garageportar är.
  
  

Glastakstomme mått


Mått på pulpettakstomme med glastak

Karmalternativ


Väljs vid köp av  Optimal S30, Excellent S30 och Isolent S30

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden