Monteringsdags!

Äntligen är det dags för montering av ditt uterum. Vår medarbetare och monteringsexpert Adam visar steg för steg hur du monterar ditt uterum och ger dig handfasta tips. Snart kan du äntligen njuta i ditt uterum!

Adam har arbetat som butikschef hos oss sedan 2014. Intresset för byggnationer, arkitektur och att skapa saker i trä gjorde att han sökte sig till oss. Genom åren har han träffat många kunder som har förverkligat sin dröm om ett uterum och hjälpt dom på vägen.

- Att jobba med just uterum och få hjälpa till att förverkliga kundernas idéer och drömmar är otroligt inspirerande. De flesta som besöker eller hör av sig till oss för att få experthjälp och personlig rådgivning har fått tips av en granne eller släkting att kontakta oss, berättar Adam.

Adams intresse för renovering började år 2002 när han blev husägare. Några år senare byggde han om sitt 40-talshus på 120 kvadratmeter till ett klassiskt skärgårdshus med glasveranda i två plan på totalt 250 kvadratmeter.

- Att göra en stor ombyggnation och ha kontakt med konstruktörer och byggare är otroligt lärorikt. Den kunskapen har jag med mig i mitt arbete, berättar Adam.

Här presenterar Adam de viktigaste stegen för montering av ett uterum. Vi har valt vår populära modell Fira som exempel.

Innan montering

När du planerar för ditt uterum, titta och mät på huset var det passar in bäst, så att det inte krockar med till exempel några fönster. Det är även viktigt att se att uterummet får plats på höjden i bakkant mot huset. Vill du inte ha helglasat kan du få täckta väggar eller skjutdörrar i fönsterhöjd. Vi erbjuder även vinklade hörn om du önskar ett mjukare formspråk.

Om du väljer att bygga på en träaltan, kontrollera statusen så att den håller för belastningen för ditt nya uterum. Behöver den förstärkas med till exempel fler plintar? Se till att det går en golvbjälke eller kortling under stolparna där du ställer ditt uterum.

Du monterar ditt uterum i följande steg:

  1. Montera stomme
  2. Montera tak
  3. Avsluta med att sätta in skjutdörrar.

För att montera ett uterum behövs två personer för att utföra de olika momenten. Det är en fördel om du eller du monterar med har byggt en del eller har monterat innan, men är inget måste. Vill du ta hjälp av någon som har erfarenhet kan du kontakta vår närmaste butik eller ringa kundservice, så kan de tipsa om hantverkare som vi samarbetar med.

Montera stomme

Det är viktigt att mäta rätt för att uterummet ska bli rakt i vinkel mot husväggen. Börja med att mäta upp längden längs med husfasaden. För att sätta ut de yttre stolparna mäter du rakt ut från väggen. Använd en korslaser eller kryssmät med ett måttband, från ena hörnet och diagonalt till andra hörnet ut mot trädgården från båda håll. Måtten ska vara exakt lika långa på diagonalen, annars blir uterummet snett. Markera på underlaget var alla stolpar ska placeras. Kontrollera att stolparna är i lod och att golvet är i våg.

När du satt ut måtten är det dags att börja montera stommen. Du får en tydlig manual som följer med och guidar dig från att första stolpen skruvas fast till att du som sista moment på stommen skruvar fast sista takstolen.

Ta gärna hjälp av någon som har monterat tidigare. Men du kan klara av monteringen även om du inte har byggt så mycket tidigare.

Tips! När du ska placera ut takstolarna och har beställt kanalplasttak, räkna antalet kanalplastskivor, så vet du om du ska börja med en skiva i mitten eller om det ska vara en takstol i mitten.

Till alla uterum

Montera kanalplasttak

Du kan välja kanalplast eller plåttak till ditt uterum. Om du väljer kanalplasttak till ditt uterum finns de i olika tjocklekar beroende på säsong. När du ska montera kanalplast börjar du med att mäta totaldjupet på stommen. På så sätt vet du vilken längd som profiler och skivor ska kapas till. Du får utförliga beskrivningar som förklarar i vilken ordning som du ska göra momenten.

I och med att husfasader skiljer sig åt är det viktigt att du får en tät anslutning högst upp på taket in mot husväggen, så att inte fukt kommer in mellan uterummet och väggen eller taket och skadar huset. Ta hjälp av fackman vid behov. Glöm inte att köpa till vindskiveplåtar som stämmer överens med ditt hus. De gör att du får en ordentlig tätning mellan kanalplastens täckprofil och vindskiva.

Montera skjutdörrar

Börja ditt montage med att se om du eventuellt behöver kapa rälsen till det mått som du har bestämt från början på din beställning. När du byggt ihop räls och karmsidor på ett plant underlag är det dags att lyfta in ramen på plats i trästommen. Kontrollera att den undre rälsen är helt i våg. Använd plastdistanser att kila mellan karmsida och stolpe för att få profilen helt rak för att få rälsen och karmsida i rätt vinkel mot varandra.

När du byggt ihop ramen och satt dit alla tätningsprofiler är det dags att lyfta in dörrarna efter ett schema, så att dörrarna hakar i varandra. Efter det monterar du handtag och lås.

Unika designprofiler

Vår unika karm kombinerar design med enkelhet. Breda täcklister på in- och utsida ger en snygg och praktisk täckning av partiet.

Fyra viktiga monteringsmoment

När du ska börja montera taket är det viktigt att räkna antalet kanalplastskivor du har fått till ditt uterum. Om du har ett jämnt antal skivor ska du alltid börja med en takstol i mitten. Har du ett ojämnt antal skivor ska du alltid börja med en kanalplastskiva i mitten.

Det bästa är att separera golvet i uterummet från altangolvet för att förhindra att vatten och luft tränger in i uterumsgolvet från utsidan. Det gör du genom att regla upp en ram enligt de mått som ditt uterum har. Fäst plåten under rälsen och vik ner plåten framför bjälklaget.

En kund har separerat altan och uterum. En plåt är uppvikt på insidan bakom rälsen och nedvikt framför med en liten droppnäsa.

Läs igenom beskrivningen noga innan du monterar partierna. Det är viktigt att du vet vad som är upp och ner på rälsarna, så att låsningen på skjutpartierna hamnar på rätt höjd.

Glöm inte att köpa till en täcklist. Fästa den över skjutpartiet, så undviker du att vatten tränger in i ovankant.

Läs vidare

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden