Just nu erbjuder vi delbetalning till 0 % ränta i upp till 36 månader. Läs mer

Stöd


Här hittar du stöd som hjälper dig planera inför ditt köp på ett så smidigt sätt som möjligt. För visst kan det kännas som det är mycket att tänka på och det är såklart viktigt att det blir rätt och inte minst på det sätt som du önskar! Vi finns givetvis här som ytterligare stöd både före, under och efter ditt köp.

Montering Märkningar och certifikat U-värde Täckmålning Dreh-Kipp Sideswing Säkerhetsfönster

MonteringSå här gör du ditt fönsterbyte - Lätt och rätt


Avlägsna det gamla fönstret
Avlägsna alla lister runt fönstret, både in- och utvändigt.
Såga av alla infästningar (spikar och skruvar mellan karm och vägg).
Avlägsna kilarna och lyft ur karmen. Om du inte får ut den, får du såga itu den och ta ut den bit för bit.
Rengör öppningen och kontrollera att virket är friskt.
Dra ut eller försänk de avkapade infästningarna i stommen.

Montering av det nya fönstret
Luft ur bågen ur karmen. Lägg fyra kilar ca 1 dm från hörnen, från ut- och insidan, de ska mötas i fönsteröppningen. Ställ fönsterkarmen på kilarna. Sätt kilar i hörnen på överstycket och sidostyckena, se till att de inte täcker de eventuellt förborrade hålen i karmen. Slå inte i kilarna för hårt – de kan göra karmen skev. Kontrollera med vattenpass att karmen är i våg och lod, och om de lutar inåt eller utåt. Avvikelserna justeras med kilarna.

Kontrollera karmens diagonalmått med hjälp av två lister som du spänner mellan hörnen och ritar ett streck där de går omlott. Upprepa med motstående diagonal. Kontrollera att strecket hamnar på samma ställe – om inte, justera med kilarna. Karmskruvarna skruvar du sedan in i de förborrade hålen. Därefter avlägsnar du kilarna – alla utom dem under karmbottenstycket – dessa skall vara kvar. Kontrollera igen att karmen är i våg och lod, eventuella justeringar görs med karmskruvarna. Häng därefter på fönstret och se så det inte klämmer någonstans. Låt bågen stå halvöppen, faller den in/ut måste karmen justeras med karm skruvarna.

För att drevningen (= tätningen) skall vara effektiv måste mellanrummet mellan fönster och stomme vara minst 8 mm. Tryck in drevremsan i mellanrummet med hjälp av drevverktyg, t ex vinkelhake. Fördela det jämnt och packa inte drevningen för hårt då karmen kan bågna. På insidan täcker du skarven med drevningslist. Se till att det tätar ordentligt runt hela karmen och applicera sedan fogmassan ovanpå listen. Ytterligare tätning på utsidan behövs ej, då det skall vara lufttätt och ej diffusionstät.

OBS! Luftcirkulationen på fönstrets insida måste vara god, annars bildas imma på glaset. Fönsterbänkar skall monteras så det finns en cirkulationsspalt mellan bänk och vägg.

Märkningar och certifikatVad menas egentligen med de olika märkningarna?


CE-märkning:
CE-märkningen är en viktig del av EU:s produktlagstiftning och omfattar bland annat byggprodukter, elprodukter, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning. De säkerhetskrav som ställs på produkterna framgår av särskilda EU-direktiv/förordningar. Tillverkaren intygar att säkerhetskraven uppfylls genom att upprätta en deklaration om överensstämmelse*, samt att sätta CE-märket på produkten. Den kan då marknadsföras på den gemensamma marknaden.
- Läs mer


Energimärkning (EQ):
Energimärkning av fönster har funnits som ett frivilligt system sedan 2006. Systemet initierades av Energimyndigheten. Energimärkningen förvaltas numera av intresseorganisationen EQ Fönster. För att säkra att energimärkningen är tillförlitlig och oberoende av fönsterbranschen, beviljas energimärkningen av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Syftet med energimärkning är att konsumenter på ett enkelt sätt skall jämföra vilka fönster som sparar mest energi. Sverige kan därigenom spara energi och minska koldioxidutsläppen och du som konsument sparar pengar och gör en insats för miljön.
- Läs mer

U-värdeVad är u-värde?


U-värde är den beräknade isolerförmågan i ett material och anger hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter av materialet vid en viss temperatur. Ju lägre u-värde något har desto bättre isoleringsförmåga. Eftersom syftet med energimärkningen är att snabbt kunna jämföra fönster redovisas U-värdet utifrån en standardiserad storlek. Måtten som förekommer i den europeiska produktstandarden är 1230 x 1480 mm.

TäckmålningTäckmålning av fönster


Fönstermodellen Grund är obehandlad och måste därför bearbetas för bästa hållbarhet.
Börja med att rengöra hela fönstret från smuts och damm.
Stryk fönstret helt med grundfärg, utsidan bör strykas två gånger.
Låt grundfärgen torka väl.
Slipa med fint slippapper och torka bort allt slipdamm.
Måla fönstret två gånger med akrylfärg avsedd för utomhusmålning.
Fönster som är placerade på speciellt utsatta ställen, t ex där solen ligger på eller där regnet lätt kommer åt, bör strykas ännu en gång.
Observera att målning ej får ske på fönster som är fuktiga, till exempel om det nyss har regnat.
Om du väljer en färg med hög oljehalt i är det enklare att få en snygg och jämn yta på fönstret.

Vill du inte måla dina fönster själv? För minimalt med underhåll, välj ett färdigt vitmålat fönster eller ett lättskött och hållbart fönster av PVC eller aluminium.

Dreh-KippVad är dreh kipp?


Det är ett vädringsläge i ovankant som innebär att fönstret tippar inåt i ovankant. Dreh kipp är något som man kan få på inåtgående sidohängda fönster.

SideswingVad är ett sideswing fönster?


Det är helt vändbara fönster och roterar vågrätt runt sin egen axel när det öppnas vilket gör att det är mycket lätt att putsa inifrån. Vändbara fönster är snygga och ser ut som vilket annat fönster som helst så är de mycket praktiska. Om du till exempel har ett flervåningshus att sköta om så är dessa fönster mycket händiga när du skall tvätta, putsa och underhålla dem. Istället för att hyra in en ställning eller använda en hög stege kan du helt enkelt vända dessa fönster helt ut-och-in och därmed eliminera risken för fall när du arbetar. De vändbara fönstren roteras runt sin egen axel vilket gör att du kan arbeta med utsidan av fönstret bekvämt i värmen inomhus.

SäkerhetsfönsterSäkerhetsfönster

Med våra säkerhetsfönster blir det väsentligt svårare för en tjuv att forcera fönstret eller altandörrar. Karmar, lås, spanjoletter och glas har förstärkts kraftigt. Våra modeller möter klassificeringarna RC2 och RC2n, där RC står för Resistant Class. RC2 är ett fönster som har säkerhetsbeslag och diverse förstärkningar på utsatta ställen. 

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden