Stöd


Här hittar du stöd som hjälper dig planera inför ditt köp på ett så smidigt sätt som möjligt. För visst kan det kännas som det är mycket att tänka på och det är såklart viktigt att det blir rätt och inte minst på det sätt som du önskar! Vi finns givetvis här som ytterligare stöd både före, under och efter ditt köp.

Tillbaka Grundarbete Bygglov Isolering

Grundarbete


Grundläggning:

Informationen som följer gäller dig som ska köpa en stuga, ett garage eller ett förråd.

En bra grund är en förutsättning för att monteringen ska bli enkel och slutresultatet ska bli bra. Se till att ytan byggnaden ska stå på är helt i våg, jämn och helt rektangulär.
Grunden bör vara minst 5 cm över markytan. Se även till att erforderlig ventilation finns under byggnadens golv för ventilation.

Vi rekommenderar någon av följande grundläggningar:

 • Grundläggning på plint
 • Grundläggning på cementplattor eller liknande
 • Gjuten platta (ovanligt då de flesta stugor och förråd levereras inklusive golv)


Om grunden sätts på plintar eller plattor bör de placeras under golvreglarna enligt skiss nedan:

 • Sätt plintar eller plattor med ca 100 cm mellanrum längs byggnadens långsidor.
 • Varje golvregel bör dessutom stöttas upp mitt på.Ställs byggnaden på cementplattor rekommenderas följande förarbete:

 • Gräv ur 25 - 30 cm
 • Lägg eventuellt ut en markduk för att hindra att makadamen trycks ned i marken
 • Fyll på med ca 20 cm makadam
 • Lägg på ett lager sättsand. (denna gör det lättare att få cementplattorna i våg)
 • Placera ut cementplattornaStälls byggnaden på betongplintar rekommenderas följande förarbete:

 • Gräv hålen för plintarna, (gärna till frostfritt djup)
 • Gräv ur 20 - 25 cm
 • Placera ut plintarna, väg in dem och återfyll hålen runt dem
 • Lägg eventuellt ut en markduk för att hindra att makadamen trycks ned i marken
 • Fyll på med ca 20 cm makadamBygglovBe om lov - kontakta byggnadsnämden

När ritningarna är klara är det dags att lämna in ansökan till kommunens byggnadsnämd. Bygglovsblanketter finns hos byggnadsnämnden och brukar också kunna hämtas på kommunens hemsida. Anvisningar om hur ansökan fylls i följer vanligtvis med.

Om du vill ha mer allmän information om vilka byggnationer som kräver bygglov rekommenderar vi Boverkets broschyr "Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?". Denna kan beställas eller laddas ner från Boverkets hemsida - klicka här
Det viktigaste är ändå att du kontaktar byggnadskontoret i din egen kommun. Det kan finnas särskilda bestämmelser för just det område där du bor. Bestämmelser som kanske ger lättnader i bygglovsplikten, eller innebär strängare krav.

Isolering


Kan jag isolera min stuga?

En del av våra stugor går att isolera med 70 mm isolering. Extra tätning behövs mellan vägg och tak.
Stugorna Ebbe, Lage, Malte och Alfred är förberedda för isolering.
Stugorna Harry, Arvid och Folke går givetvis också utmärkt att isolera, men det krävs lite mer jobb då dessa stugor är knuttimrade.Ange postnummer för att få riktade erbjudanden