Stöd


Checklista för fönsterbyte Märkningar och certifikat Täckmålning Säkerhetsfönster

Checklista för fönsterbyte


Märkningar och certifikat


Täckmålning


SäkerhetsfönsterSäkerhetsfönster

Med våra säkerhetsfönster blir det väsentligt svårare för en tjuv att forcera fönstret eller altandörrar. Karmar, lås, spanjoletter och glas har förstärkts kraftigt. Våra modeller möter klassificeringarna RC2 och RC2n, där RC står för Resistant Class. RC2 är ett fönster som har säkerhetsbeslag och diverse förstärkningar på utsatta ställen. 

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden