Allmänna villkor och förutsättningar


Info om montage


I samarbete med Garageportexperten erbjuder vi CE-märkt montage i toppkvalitet. Våra portar möter alla krav som kan ställas på en garageport och montaget görs av Garageportexpertens entreprenör på din hemort – en garanti för att du skall bli nöjd. Så fungerar det:

1. Beställ garageport och montage av/från Skånska Byggvaror.
Välj och lägg beställning på montage och port i önskat utförande med eventuella tillval.

2. Garageportexperten tar kontakt.
Du blir kontaktad nästa arbetsdag av den lokala Garageportexperten för bokning av ett förbesök. Detta görs för att kontrollera att alla förutsättningar för montaget är uppfyllda. Montagekostnaden uppgår till 6500:- (innan eventuellt ROT-avdrag) som tillkommer utöver portens pris och faktureras av Skånska Byggvaror, efter utfört arbete, som även administrerar eventuellt ROT-avdrag. Kostnader för eventuella anpassningar enligt allmänna villkor och förutsättningar kan tillkomma.


Montage till våra garageportar


Porten kan vara tillverkningsvara vilket innebär att hävningsrätten är begränsad.

Innan genomfört förbesök kan du häva köpet utan kostnad.

Efter genomfört förbesök har du möjlighet att häva köpet mot en kostnad av 1500:- (för nedlagt arbete av Garageportsexperten) innan du godkänt installationskostnaden.

Efter att du accepterat installationen påbörjas produktionen av din port i samband därmed kan köpet inte längre hävas. (Se Distanshandelslagen § 11, 3 stycket). I allt övrigt gäller ordinarie köpvillkor.

 

Förutsättningar för montage

Exempel på byggarbete som kan behöva utföras innan montage är möjligt: Iordningställande av golv (t.ex. bila bort gammal tröskel och gjuta nytt fall), rikta upp väggar, byta ut ruttet eller skadat virke i karmar. Smyg och foder i trä ingår, önskas plåt eller puts räknas detta som extra arbete. Garageportexperten ger byggrådgivning vid förbesöket och kan ge en offert på byggarbete om du så önskar. Dock stå det dig fritt att utföra arbetet själv eller med annan hantverkare.

Vid portöppningen och på sidorna, samt 3,7 meter in i garaget ska det vara rent från bilar, hyllor, däck, lysrör och dylikt. Vid behov även elledningar och eldosor. Brandfarligt material får inte finns i garaget. Arbetsspänning om 230 V/10 A måste finnas för att kunna driva verktyg.

Garageportexperten gör inga elektriska installationsarbeten utöver inkoppling av porten, vid köp av garageport med motor åligger det dig att vid behov dra fram 230 V matning.

Takskjutport monteras alltid på insida vägg/karm.

 

Besiktning efter montage

På plats kontrollerar montören porten och efter godkännande CE-märker hen porten och du får en gratis allriskförsäkring i tre år samt fem års garanti.

Det är viktigt att du besiktigar och godkänner porten efter montaget tillsamman med montören. Dels för att upptäcka eventuella skador men även för att få en genomgång av portens funktion. Om skada upptäcks måste denna anmälas senast dagen efter avslutat montage till Garageportexperten.

Om du har frågor på ovanstående kan du kontakta oss på telefon, chatt eller mail så reder vi ut dem!

 

Garantier


Arbete

  • 5 års garanti på utfört montagearbete

Port

  • 10 års garanti mot genomrostning och delaminerning.
  • 2 års produktgaranti

Portöppnare

  • 2-5 års garanti på portöppnare inkl. kretskort.
  • 2 års garanti på handsändare. Ej lampor, säkringar och övriga förbrukningsartiklar.

 

Övrigt


Garantin gäller under förutsättning att:

  • Portar och motorer EJ använts i kommersiella sammanhang.
  • Att porten underhållits enligt tillverkarensskötsel/handhavande instruktioner.

 

Allriskförsäkring


  • Högsta ersättning är 50 000 kr.
  • Försäkringen gäller utan självrisk.
  • Denna försäkring gäller endast för dig som privatperson.

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden