Om personuppgifter


I och med att jag registrerar mig som kund, registrerar mig för vårt nyhetsbrev eller beställer katalog accepterar jag att Skånska Byggvaror AB registrerar mina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, personnummer) för behandling av min kundrelation, sedvanlig kreditprövning/ - upplysning samt för att erhålla förmånliga erbjudanden från Skånska Byggvaror AB. Vi tar ansvar för personuppgifter du lämnar till oss. Dessa behandlas med modern informationsteknik och kommer att användas i vår dialog med dig som kund. Du som kund har rätt att få utdrag om vilka uppgifter som finns registrerade. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till och behandlas av vårt moderbolag Byggmax Group och dess dotterbolag ingående i koncernen samt av våra samarbetspartners för de ovan angivna ändamålen.

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden