Tillbaka

Fönster

Fönster

Vad är ställplats/hålmått?

Distans mellan vägg och skjutparti/fönster/dörr som underlättar vid montering. Detta utrymme fylls med isoleringen eller liknande efter man monterat partiet/dörren/fönstret.

Varför kondens på Energifönster?

Kondens utvändigt kan förekomma på mycket välisolerade fönster i utsatta lägen där luftfuktigheten är hög. Detta beror på att glaskassetten isolerar så effektivt att rumsvärmen inte når ut till det yttersta glaset som blir mycket kallt. Kondens bildas i regel under kalla klara nätter och försvinner oftast under morgontimmarna.

Hur mäter jag vilken storlek jag ska ha?

Du mäter öppningen i väggen för att avgöra vilken storlek det är du ska beställa.


Se hur du mäter ditt fönster här
Vad är måttet 10x12? Hur ska jag läsa det?

10x12 är fönstrets mått i decimeter, bredd gånger höjd, dvs fönstret är 100cm brett och 120cm högt.

Ska u-värde vara högt eller lågt?

Det ska vara så lågt som möjligt.

Vad är bröstning?

Nedre delen av dörren under glaset kallas bröstning. Denna linjerar oftast med ett öppningsbartfönster i anslutning till dörren. Måttangivelsen för en fönsterdörr med bröstning kan till exempel vara 9x21/13 där sista siffran anger vilken fönsterhöjd dörren linjerar med, alltså höjd 13.

Vad är fönsterbåge och fönsterkarm?

Fönsterbåge är den öppningsbara delen av ett fönster. Karmen är den ram som bågen sitter monterad i.

Vad är dreh-kip?

Inåtgående fönster eller fönsterdörr med två öppningslägen. När handtaget vrids rakt upp öppnas fönstret/fönsterdörren i överkant, vädringsläge. Vrids handtaget till horisontellt läge öppnas fönstret/fönsterdörren helt.

Kan jag byta fönster även på vintern?

Ja, så länge det är uppehåll så kan du byta fönster. Det tar 1-2 timmar att byta ett fönster för den som är normalt händig.

Hur gör jag om det är skador eller saknas något till fönster?

Kontakta vår Supportavdelning via formuläret på vår hemsida. Är fönster skadat så behöver vi alltid ha bild på skadan där skadan är markerad med tejp eller liknande.

Vilka villkor gäller för giltig garanti?

Garantierna gäller endast om fönstret monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen. Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel. Isolerglasgarantin gäller mot kondens i glaskassetten på grund av att luft kommit in mellan glasen. Trasigt eller sprucket glas omfattas ej av produktgarantin.

Fönster med kondens mellan glasen?

Orsaken är läckage i isolerglaskassetten. Detta kan bero på ålder, yttre påverkan eller fabrikationsfel. Om det är ett nytt fönster kan detta vara ett garantiärende.

Kan jag minska risken för utvändig kondens?

Du kan minska risken genom att vid montering placera fönster så långt in i fasaden som möjligt. Det går även att montera en markis eller fönsterbleck ovanför fönster, för att hindra att kondens på glaset. Även träd, häck eller buskar framför fönster kan påverka detta. Det är dock svårt att helt undvika det i fuktiga miljöer, ex om fönster är riktat mot en sjö, damm eller liknande.

Varför kondens på insidan på fönster?

Invändig kondens beror oftast på grund av bristande cirkulation. Några orsaker kan vara: gardiner, fönsterbrädor eller annat som hindrar cirkulation intill fönstret.

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden