Tillbaka

Spa och bastu

Spa och bastu

Kan jag använda vilken typ av klor som helst till mitt spa?

Nej, det ska vara klor som är till för spa. Klor som används för pooler kan skada ditt spa.

Kan jag tömma mitt spa över vintern?

Ja, men vi rekommenderar att du i så fall tömmer det med en dränkbar pump och ser till att det blir helt torrt med en vattendammsugare. Frostskador täcks inte av garanti, så är du osäker på om du kan få det helt torrt, så låt spaet vara igång under vintern men på ”Sleep”-läget. Då drar det mindre ström och du riskerar inte att det fryser i rören.

Hur ofta måste jag byta vatten i spabadet och hur gör jag?

Vattnet i ett spabad bör bytas 3-6 gånger/år beroende på hur många som badar och hur ofta. Vid normalt användande, 4 personer som badar 2 gånger i veckan, och om man har kommunalt vatten så skall vattnet bytas 2-4 gånger/år. Fler badande och mer frekvent användande medför fler vattenbyten. Har man egen brunn kan man behöva byta vatten oftare. För att få ett enklare och snabbare vattenbyte, så rekommenderar vi att köpa en dränkbar pump.

Hur ofta ska jag byta filter?

Ett spafilter skall rengöras och spolas av 1-2 gång i månaden. Instruktion: Ta filtret och lägg i en hink med varmt vatten, dosera med filtertvätt (1 dl), låt dra i minst 12 timmar och skölj sedan av med varmt vatten.

Hur ofta ska jag köpa nya filter?

Ett spafilter skall rengöras och spolas av 1-2 gång i månaden, men efter 1-1,5 år bör du köpa helt nya filter då de gamla inte går att få helt rena längre.

Vårt vatten är klart när det är kallt, men blir grumligt när det blir ca 30-35 grader i spabadet. Varför?

Det är hög alkalitet i vattnet som orsakar detta. Använd Alka Down för att få klart vatten, även vid varma temperaturer. Det är även svårt att få justera pH-värdet i vattnet när alkaliteten är fel.

Vårt vatten är grumligt oavsett om det är varmt eller kallt. Varför?

1. Partiklar i vattnet. Tillsätt Bright & Clear. 2. pH-värde för högt. Tillsätt pH-down. 3. Dålig filtrering. Rengör eller byt filter. 4. Vattnet är övermättat med upplösta ämnen (kemikalier), dvs TDS är för högt. Byt vatten.

Om vattnet är missfärgat, vad kan det bero på?

Missfärgat vatten (ej grumligt) beror på upplösta metallsalter, koppar, järn eller andra metaller. Du får bort detta med hjälp av "No Scale" som ingår i Startpaketet med kemikalier

Varför har det bildats skum i vårt spakar?

Det är pga högt innehåll av tvål- eller kosmetika rester. Använd "Foam Down" så försvinner detta.

Varför luktar vattnet illa i spabadet?

1. Högt innehåll av organiska föroreningar. Tillsätt SpaChock. 2. Filter är smutsigt. Byt filter och tvätta det som suttit i spabadet. 3. Det sitter smuts i rören. Rengör med BioFilm Cleaner.

Varför svider det i ögonen och vattnet luktar obehagligt mycket klor?

Det tyder på högt innehåll av bundet klor. Tillsätt SpaChock, kontrollera pH och justera efter behov. Fortsätter det att svida i ögonen och huden blir irriterad efter ett bad så testa detta: 1. pH-värdet kan vara för lågt. Tillsätt pH Up. 2. Alkaliniteten är för låg. Tillsätt Alka Up. 3. TDS är för hög, så byt vatten i karet. (TDS = Totalt upplösta fasta ämnen. Är värdet över 1000 mg/l mer än när du fyllde karet med vatten, så byt vatten. Värdet får aldrig överstiga 3000 mg/l)

Behöver kuddarna i spaet underhållas?

Klor och ozonrening fräter sakta sönder kuddarna och det är viktigt att dessa tas då och då för rengöring i "vanligt" vatten. Även viktigt att de tas bort från spabadet om detta ska stå oanvänt under en tid.

Varför känns sidorna och botten i spabadet som sandpapper?

Det kan bero på kalkbeläggningar pga mycket hård vatten. Prova att avkalka hela badet med Descaler. Hjälper inte detta, så kan du behöva tömma karet och skrubba rent ytan med citronsyra.

Varför har vi glatta, hala sidor och hörn i vårt spabad? Har till och med små gröna områden på vissa ställen?

Det är bakterietillväxt då karet saknar desinfektion. Tillsätt Activ Oxygen (A), OxyPlus Activator Liquid (B), Bromin tabletter, Sunwac 9, Sunwac 12 eller SpaChock.

Klarar stereo och högtalare av vattenstänk från spabadet?

Stereo och högtalare är för marint bruk och monteras förutom på spa även på båtar, så är vattentåliga. Dock tål de inte att helt hamna under vatten.

Varför går inte vattenfallet att stänga av helt?

Det finns risk för alg- och mögelbildning då det inte blir någon cirkulation i rören. Därför så sipprar det alltid lite vatten ur vattenfallet, även då det är avstängt.

Vad händer om värmaren inte fungerar på vintern?

För säkerställande av att vattnet i spabadet inte fryser om värmaren inte fungerar som den ska finns det en frostvakt. Denna startar alla pumpar så att vattnet inte blir stillastående om vattentemperaturen sjunker under 8 grader. Pumparna går tills vattentemperaturen stigit över 8 grader.

Vad gör jag om det blir strömavbrott mitt i kalla vintern?

För att förhindra värmeförlust låt locket ligga kvar på spakaret. Då strömmen återkommer kontrollera att cirkulationspumpen startar. Värmaren kommer då att värma vattnet till inställd temperatur.

Hur lång tid tar det att värma upp spabadet?

Vid en utomhustemperatur på +5-6 grader tar det ca 1dygn innan badet är uppe i badtemperatur eller 1grad/timme.

Hur sköter jag om locket till mitt spabad?

De vanligaste orsakerna till att locket blir skadat är handhavandefel. Därför är det viktigt att du tänker på att:

  • Lufta minst 30 minuter efter varje klorering
  • Inte överdosera klor, det fräter nämligen på locket
Ett annat tips för att få locket att hålla bättre är att inte dra eller skjuta av det från karet. Bäst är att vara två som hjälps åt att lyfta av locket, eller köpa ett locklyft.
Kan jag själv laga små repor och sprickor på mitt spabad?
Ja. Har du ett spabad av modellen Mimas, Aries, Stella, Calypso eller Naos så kommer här några tips på hur du själv kan utföra enklare reparationer av spabadets ytskikt.

Tänk på att denna beskrivning är för att åtgärda skador som inte täcks av garanti. Vid garantiärenden, kontakta alltid vår kundservice först.

Stressa aldrig fram en reparation. Om du inte följer nedan steg för steg och exempelvis överdriver värmen så kan det smälta eller missfärga ytan och du förvärrar istället skadan.

1. Med en rundad X-Acto-kniv, ta bort överflödiga bitar och material som kan ha flisats upp. Använd sedan PVC-rengöringsmedel för att säkerställa att allt skräp och damm har försvunnit. Låt rengöringsmedlet torka helt.
2. Använd ett 3/8” reduktionsmunstycke, värme med en värmepistol bör appliceras gradvis på ett kontinuerligt rörligt sätt. Rörelsemönstret ska vara precis som om du skulle stryka en skjorta. Detta är för att värmen inte ska bränna sönder ytan på spabadet. Om du koncentrerar värmen (särskilt på spabad i ljusare färger) kommer det att göra att ytan på spabadet missfärgas och det blir fula brännmärken. Utför du uppvärmningen med värmepistolen med ett korrekt rörelsemönster så kommer omformandet av spabadet bli bra och de mindre reporna kommer att försvinna. I fall de mindre skadorna eller reporna nu är eliminerade behöver du inte gå vidare i punktlistan.
3. För djupare skador ska du först göra steg 1 och 2 och sedan beroende på djupet på skadan kan du använda dig utav tre olika sandpapper: 400 korn till att påbörja utjämningsprocessen, 600 korn till att slutföra jämnheten i reparationen och 1500 korn till slutfinishen för att bäst dölja defekterna vid repor och munstycken.

OBS! Grovleken på sandpappret är otroligt viktigt, speciellt för ljusare färger på spabad, i och med att materialet är varmt och kornen i sandpappret kan bäddas in i ytan. Vi rekommenderar 400 korn och 600 korn av märket 3M WetordryTM och för slutfinishen 1500 korn från G2. Med en kombination av värme och sandpappersslipning kommer du kunna omforma ytan på ditt spabad. Tänk på att du gör detta på egen risk och att eventuella skador som uppkommer p.g.a. egen reparation inte täcks av garanti.

Om du har frågor om en reparation, kontakta vår kundservice.

Hittar du inget svar på din fråga? Fyll i nedanstående formulär och skicka in till oss så hjälper vi dig.

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden