Tillbaka

Uterum

Uterum

Vad är ställplats/hålmått?

Distans mellan vägg och skjutparti/fönster/dörr som underlättar vid montering. Detta utrymme fylls med isoleringen eller liknande efter man monterat partiet/dörren/fönstret.

Hur fungerar det med Classic på endast en dörr?

Enkeldörr där dörren skjuts bakom en befintlig vägg när du öppnar den. Har du ingen befintlig vägg kan du köpa ett fastparti att skjuta detta bakom.

Vad är u-värde?

U-värde är den beräknade isolerförmågan i ett material. Ju lägre u-värde något har desto bättre isoleringsförmåga.

Kan jag beställa partier i specialmått?

Vi kan tillverka specialmått på Isomax+.

Vad är säkerhetsglas?

Säkerhetsglas är ett härdat glas som är standard i alla våra uterumspartier. Det är ca fem gånger starkare än vanligt glas och om ett säkerhetsglas spricker så blir det många små bitar som inte är vassa, till skillnad från vanligt glas. Används även i duschar och större fönster.

Vilken taklutning bör man ha?

Vi rekommenderar en lutning på 1:10, dvs 10cm per meter.

Kan man gå på kanalplasttaket?

Nej, man kan inte gå direkt på kanalplastskivan. Vid montering eller underhåll, så lägg en planka över takbalkarna så tar den upp kroppsvikten.

Kan man dela kanalplastskivor?

Ja, man kan såga skivorna både på längd och bredd med en fintandad såg, en så kallad fogsvans. Kapa takskivan så att du får mellanväggar i skivan som stöd för täckprofilerna.

Kan jag få specialmått på stommen?

Vi försöker alltid anpassa måtten så mycket det går efter kundens önskemål.

Varför ska jag välja en grundbehandlad stomme?

Stommens delar doppas ner i en tank för att få grundbehandlingen, nyansen blir då svag vit pigment. Denna vita färg bleknar efter en tid, men detta påverkar inte behandlingens träskyddande egenskaper. Ska täckmålas inom 3 - 6 månader med en vattenbaserad färg, stommarna kan därför monteras och täckmålas i efterhand.

Hur ser jag att min stomme är grundbehandlad?

Står det ”White” så är det alltid behandlad stomme du fått. Bipackad finns ett dokument om din grundbehandling.

Kan man låta snö ligga kvar på kanalplasttaket?

Kanalplasttaket skall alltid hållas rent från snö och is.

Varför får jag invändig kondens i uterummet?
Kondens på insidan av ett glas uppstår huvudsakligen under den kalla årstiden. Orsaken är att yttemperaturen på glasets insida då blir mycket lägre än rumsluftens. När den varma och fuktiga rumsluften träffar den kalla glasytan, blir det kondensutfällning om temperaturen på glaset är lägre än daggpunktstemperaturen.

I ett uterum är svängningarna mellan kallt och varmt större än i huset för övrigt, vilket gör att det produceras mer fukt som måste hanteras. Uterumspartier har dessutom, förutom rena vinterträdgårdar, ingen bruten köldbrygga vilket innebär att utsidan på profilerna har direktkontakt med insidan. Om kondensvatten fälls ut på glaset så betyder det att luften inne i uterummet är så fuktig att dess daggpunkt ligger över glasets temperatur (vid den temperaturen blir alltså luftfuktigheten 100 %).

Om ni har eller får problem med kondens på insidan utav glasen rekommenderar vi montering av ventil/-er för att få en effektiv ventilation. Tag kontakt med en ventilationsfirma på er hemort för att finna en bra lösning på problemet.
Ange postnummer för att få riktade erbjudanden