[ Fragment "HeadContent" in template 498 not found ]

Uterum

Vad är U-värde?

U-värde är den beräknade isolerförmågan i ett material. Ju lägre u-värde något har desto bättre isoleringsförmåga.

Vad är säkerhetsglas?

Säkerhetsglas är ett härdat glas som är standard i alla våra uterumspartier. Det är omkring fem gånger starkare än vanligt glas. Om ett säkerhetsglas spricker blir det många små bitar som inte är vassa, till skillnad från vanligt glas som spricker i större skärvor.

Vilken taklutning ska man ha?

Vi rekommenderar en lutning på 1:10, dvs 10 cm per meter.

Kan jag få specialmått på stommen?

Då våra stommar är förkapade och anpassade till partier och tak är det inte möjligt. Det finns dock ett antal okapade stommar som är möjliga att anpassa till viss del. Se våra okapade stommar.

Varför ska jag välja en grundbehandlad stomme?

Stommen bör alltid grund- och täckbehandlas för att skydda mot röta, svamp och insekter. Hos oss kan du välja på en stomme som enbart är grundbehandlad/impregnerad och en som är både grundimpregnerad och grundmålad. När du väljer en behandlad stomme sparar du både din värdefulla energi och uterummet blir snabbare färdigt.

Grundbehandlad/impregnerad

Här får stommen en vattenbaserad grundbehandling med impregnerande egenskaper. Detta skyddar mot röta, svamp och insekter.

Grundbehandlingen sker genom att de olika delarna doppas i en tank med impregneringsmedel. Stommen behöver sedan grund- och täckmålas inom 3-6 månader från leverans med en vattenbaserad färg. Stommen kan med andra ord täckmålas efter montering.

Använd kvistlack för att motverka kådblödning.

Grundbehandling + vit grundmålad

För utvalda stommar erbjuder vi vit grundmålning som gör att täckfärgen fäster bättre. Stommen är då grundbehandlad och därefter spraymålad med vit färg (RAL 9016), en vattenbaserad akrylfärg med halvmatt finish. Allt du behöver göra är att täckmåla stommen efter montering.

För ett fullgott skydd ska toppstrykningen göras inom 3-6 månader från leverans.

Följ alltid färgleverantörens anvisningar.

Hur ser jag att min stomme är grundbehandlad?

Står det "White" så är det alltid behandlad stomme du fått. Bipackad finns ett dokument om din grundbehandling.

Kan man gå på kanalplasttaket?

Nej, man ska inte gå direkt på kanalplastskivan. Vid montering eller underhåll, lägg en planka/skiva över takbalkarna för att bära upp kroppsvikten.

Kan man dela kanalplastskivor?

Ja, man kan såga kanalplastskivorna både på längd och bredd med en fintandad såg, en så kallad fogsvans. Kapa takskivan så att du får mellanväggar i skivan som stöd för täckprofilerna.

Kan man låta snö ligga kvar på kanalplasttaket?

Kanalplasttaket skall alltid hållas rent från snö och is.

Varför får jag invändig kondens i uterummet?

Kondens på insidan av ett glas uppstår huvudsakligen under den kalla årstiden.

Orsaken till invändig kondens är att glasets yta på insidan har en lägre temperatur än rumsluften. Glasen i uterummet kyls ner av utomhusluften eftersom uterumspartierna saknar bruten köldbrygga, vilket betyder att profilernas utsida har direktkontakt med insidan. När den varma och fuktiga rumsluften träffar den kalla glasytan blir det kondensutfällning på glaset. Luften i ett uterum är dessutom generellt sätt fuktigare än övriga huset, eftersom svängningarna mellan kallt och varmt är större. Temperaturskillnaderna gör att det produceras mer fukt som kan ge kondens på glaset. Kondensvatten fälls ut på glaset när luften inne i uterummet är så fuktig att dess daggpunkt ligger över glasets temperatur (vid den temperaturen blir alltså luftfuktigheten 100 %).

Den invändiga kondensen kan motverkas genom en effektiv ventilation. Skånska Byggvaror erbjuder ett ventilationspaket specialanpassat för våra uterum. Du kan också kontakta en ventilationsfirma på din hemort som kan se över ventilationen i uterummet.

Vad är ställplats och hålmått?

Hålmåttet är storleken på väggöppningen, mellan stolpar/takbalk-golv. Ställplatsen är utrymmet mellan inglasningspartiet och stolpe/takbalk. Ställplatsen ska fyllas med mjukfog vid behov och eventuellt täckas med en list.

Kan jag beställa partier i specialmått?

Vi erbjuder specialmått på serien Isomax Plus. I serien finns både skjutbara och fasta partier.

Fungerar Classic skjutdörr även som enkeldörr?

Skjutpartiet Classic fungerar även bra som enkeldörr. Enkeldörren skjuts bakom en befintlig vägg när du öppnar den. Har du ingen befintlig vägg kan du köpa ett fast parti att skjuta den bakom. Rälsen är anpassad.

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden